210713 Yr 4 år

Yr

Sto. Född 2017. e. Bold Eagle u. Rouge ue. Supergill

Uppfödare: Goop Annika & Arvidsson Håkan

Ägare: Stall NP

Avkommer:

2022-06-18 Stoföl e. Truculent  

 

 

 

210713 Yr 4 år

200912 Yr 3 år

Yr 3 år

200802 Yr 3 år

191110 Yr 2 år