Nyheter 2021-01-23

Yokos har nu fått ett nytt hem och flyttar till Skara nästa vecka. Vi hoppas vi får se henne på tävlingsbanan nästa år. 

Roshems Red Red Rose är nu ögonlyst utan anmärkning och DNA-test är gjord för DM exon 2 vilket hon inte är bärare av.